[W3schools Tiếng Việt] – CSS Borders | Đường viền

Phần 6 của 9 trong series [W3schools Tiếng Việt] - CSS

Thuộc tính của đường viền phần tử Các thuộc tính CSS border cho phép bạn chỉ định kiểu dáng, chiều rộng và màu sắc của đường viền của một phần tử. Thuộc tính border dùng để định dạng đường viền cho phần tử HTML. Các kiểu đường viền… Đọc thêm

[W3schools Tiếng Việt] – CSS Backgrounds

Phần 5 của 9 trong series [W3schools Tiếng Việt] - CSS

Thuộc tính background dùng để định dạng nền cho phần tử HTML. Dưới đây là một số thuộc tính background: background-color (thiết lập màu nền) background-image (thiết lập hình nền) background-repeat (thiết lập sự lặp lại của hình nền) background-attachment (thiết lập vị trí cố định cho hình… Đọc thêm